Girişim Sermayesi Yatırım Fonları ve Gayrimenkul Yatırım Fonlarında %0 Stopaj Uygulaması Yürürlüğe Girdi
Yazan: Emre Akarkarasu | 06 Eylül 2021

4 Eylül 2021 tarih ve 31588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4454 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile birlikte girişim sermayesi yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım fonlarından elde edilen gelirlerdeki vergilendirmede önemli değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu düzenleme ile iki yıldan fazla elde tutulan bu fonlardan elde edilen gelirler için stopaj oranı tüm yatırımcılar için %0’a indirildi.

Düzenlemede, düşük orandaki vergilendirmeden faydalanmak için fon katılma belgesinin iktisap tarihine ilişkin herhangi bir şart getirilmemiştir.

Dolayısıyla, aksi bir düzenleme yapılmadığı durumda, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 4 Eylül 2021’den önce iktisap edilen katılma belgeleri için de iki yıl elde tutma şartının sağlanması koşuluyla %0 oranındaki vergilendirmeden yararlanmak mümkün kılınmıştır.

Böylelikle girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonlarına yatırım yapılması için yeni teşvik getirilmiştir.

Paylaş: