Ödeme Hizmet Sağlayıcıları da artık IBAN oluşturabilecekler
Yazan: Emre Akarkarasu | 06 Ağustos 2021

5 Ağustos 2021 tarih ve 31559 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak aynı gün yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2008/6 sayılı Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2021/5 Sayılı Tebliğ ile birlikte (“2021/5 Sayılı Tebliğ”), 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkındaki Kanun (“6493 Sayılı Kanun”) kapsamında faaliyette bulunan ödeme hizmet sağlayıcılarına müşterileri için IBAN oluşturma yetkisi verilmiştir.

Türkiye’de IBAN oluşturma yetkisi bugüne kadar sadece Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar ile PTT’ye tanımlanmış olup, faaliyetleri itibariyle  para transferi ve elektronik para transferi faaliyetlerinde bulunan ödeme hizmet sağlayıcıları, bu hizmetleri verebilmek için müşterilerinin bankalar ya da PTT’de oluşturulan IBAN’ları kullanmalarını talep etmek zorunda kalmakta, bu uygulama hem 6493 Sayılı Kanun’un bazını oluşturulan Avrupa Birliği mevzuatı ile zıtlık göstermekte hem de müşteri memnuniyeti açısından problemler yaratmaktaydı.

Nitekim, Avrupa Birliği’nde birlik içerisinde ödeme hizmetlerinin tek pazar ilkesi çerçevesinde yürütülmesini sağlamak için çıkartılan   ödeme hizmetlerinin düzenlendiği 2007/64/EC sayılı Avrupa Parlamentosu direktifinde, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının da birlik içerisindeki para transferlerinde IBAN kullanmaları gerektiği düzenleme altına alınmıştır. Söz konusu düzenleme çerçevesinde İngiltere’de bankaların yanında birçok ödeme kuruluşu da müşterileri için IBAN tanımlamaya başlamıştır.

2021/5 Sayılı Tebliğ ile birlikte ödeme hizmet sağlayıcılarına tanınan IBAN oluşturma yetkisi ile birlikte hem Avrupa Birliği mevzuatına tam uyum hususunda önemli bir adım atılmış, hem de uluslararası para transferi sistemine tam entegrasyonun yolu açılmıştır. Yine, ödeme hizmet sağlayıcılarından hizmet almak isteyen müşteriler için bu kuruluşlara para transferinde Türkiye’deki bankalar ya da PTT’yi kullanmaları gerekliliğinin de ortadan kalkması ile birlikte zaman maliyetleri ile ödenen para transferi komisyonları azalacak olup müşteri memnuniyeti artacaktır. 

Paylaş: