Girişim Sermayesi Yatırım Fonları ve Gayrimenkul Yatırım Fonlarından Elde Edilen Gelirlerde Gerçek Kişi Yatırımcılar İçin Vergisel Anlamda Fırsat Aralığı Doğdu!
Yazan: Emre Akarkarasu | 24 Aralık 2020

Girişim sermayesi yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım fonlarındaki gerçek kişi yatırımcılar, bu fonlardan elde ettikleri gelirler üzerinden %10 oranında vergilendirilmekteydi.

Ancak, 23 Aralık 2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3321 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile birlikte gerçek kişi yatırımcılar için hali hazırda %10 stopaja tabi tutulan bu fonlardaki vergi oranda değişiklik yapılmıştır.

Karar’ın 3’üncü maddesinin (2)’inci fıkrasında yer alan hüküm uyarınca, Karar’ın yürürlüğe girdiği tarih olan 23 Aralık 2020 ile 31 Mart 2021 yılları arasında iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlardaki stopaj oranı %0’a düşürülmüştür. Ancak, değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ibaresi geçen fonlar %0’lık bu uygulama kapsamı dışında tutulmuştur.

Yukarıda yer verilen söz konusu düzenleme analiz edildiğinde ilk tahlilde bahse konu fonlardan elde edilen gelirlerdeki %0 oranında vergilendirmenin 31 Mart 2021’e kadar geçerli olduğu sonucu doğuyor gibi gözükse de aslen düzenlemenin uygulama alanı çok daha geniş niteliktedir.

Düzenlemede %0 oranında vergilendirme avantajından yararlanabilmek için şart olarak bahse konu yatırım fonlarının 23 Aralık 2020 ile 31 Mart 2023 tarihleri arasında iktisap edilmesi aranmaktadır. Bu tarihler arasında iktisap edilen edilmiş fonlardan elde edilen gelirlerdeki %0 oranının uygulanmasına ilişkin olarak ise herhangi bir süre kısıtlaması öngörülmemiştir.

Dolayısıyla, bahse konu tarihlerde iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelirler, gelirlerin 23 Aralık 2020 ile 31 Mart 2021 arasında edinilip edilmediğine bakılmaksızın gelirler bu tarihlerden sonra elde edilmiş olsa dahi %0 oranında stopaja tabi tutulacaktır.

Yeni düzenleme ele alındığında, aynı yatırım fonuna Kasım 2020 içerisinde yatırım yapan gerçek kişi yatırımcı fon katılma belgesinin Ekim 2021 içerisinde elde çıkarmak istediğinde %10 vergiye tabi tutulacakken; yatırımı 23 Aralık 2020 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında yapan yatırımcı yine fon katılma belgesini Ekim 2021 içerisinde elden çıkardığında %0 oranında vergilendirmeye tabi olacaktır.

Bu fonlar nevi itibariyle aslen kısa vadeli yatırım aracı olarak kullanılmamaktadır. Fon yatırımcıları girişim sermayesi fonu içerisinde ve gayrimenkul yatırım fonu içerisinde yer alan fon portföylerinden orta ve uzun vadede getiri beklemektedir. Bu bağlamda da söz konusu düzenleme girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonları yatırımcıları açısından çok önemli bir fırsat kapısı doğurmaktadır.

Paylaş: