İleti Yönetim Sistemine Kayıt Süresi
Yazan: Melih Aksan | 24 Kasım 2020

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki hizmet sağlayıcıların ticari elektronik ileti gönderebilmeleri için İleti Yönetim Sistemi’ne 1 Aralık 2020 tarihine kadar kaydolmaları gerekmektedir.

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ticari elektronik ileti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesine imkân tanıyan ulusal veri tabanı sistemidir. 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 15 Temmuz 2015 tarihli 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve 28.08.2020 tarihli ve 30998 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin İleti Yönetim Sistemi'ne kaydolması ve alıcı onaylarını İleti Yönetim Sistemi’ne aktarması gerekmektedir.

Hizmet sağlayıcıların ticari elektronik ileti onaylarını aktarabilmeleri için kayıt başvurusu yapmaları gerekmektedir. İleti Yönetim Sistemi’nde kaydı bulunmayan hizmet sağlayıcılara ticari elektronik ileti gönderilmesinin önüne geçilmektedir. Dolayısıyla Hizmet Sağlayıcılar, onaylı elektronik iletişim adreslerini İleti Yönetim Sistemi’ne aktarılmalıdır. İleti Yönetim Sistemi'nde kaydı bulunmayan elektronik iletişim adresi, aynı zamanda ret anlamı taşımaktadır. Ancak, 1 Aralık 2020 tarihinden sonra hizmet sağlayıcılar, taraflarına iletilen ret bildirimlerini üç iş günü içinde İleti Yönetim Sistemi’ne bildirmekle yükümlüdür.

Mevzuat gereğince sadece onaylı elektronik iletişim adreslerinin sisteme eklenmesi gerekmektedir. 1 Aralık 2020 tarihine kadar aktarılmış onaylar için hizmet sağlayıcıların izinlerini kontrol etme süreleri 16 Ocak 2021'e kadardır. Bu tarihten itibaren İleti Yönetim Sistemi’ne zamanında aktarılmış onaylar geçerli sayılacaktır.

İleti Yönetim Sistemi'ne aktarılan geçmiş tarihli tüm izinlerin ispat yükümlülüğü hizmet sağlayıcıdadır. Ancak, 1 Aralık 2020'den itibaren ispat yükümlülüğü İleti Yönetim Sistemi’nde olacak şekilde onay almaya başlayabilirsiniz. 15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca 1 Aralık 2020'ye kadar İleti Yönetim Sistemi'ne aktarılmayan onaylar geçersiz olacaktır.

Paylaş: