Peki Verbis’e Kayıt Yükümlülüğünde Şimdi Son Durum Nedir?
Yazan: Oktay Şener | 06 Ekim 2020
  • Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS”) öncelikli olarak kayıt yaptırması ve bildirimde bulunması gereken veri sorumluları hangileridir?

VERBİS’e öncelikli olarak kayıt yaptırması gereken veri sorumluları (i) yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya (ii) yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumlularıdır.

  • VERBİS kriterleri kontrol edilirken hangi sene verileri esas alınacaktır?

VERBİS kriterleri kontrol edilirken 2019 yılı verileri esas alınacaktır.

  • VERBİS’e kayıt yaptırmak için güncel orijinal “son tarih” hangi tarihti?

VERBİS’e kayıt yaptırmak için güncel orijinal “son tarih” 30 Eylül 2020 idi.

  • Bu tarihe kadar VERBİS kaydını tamamlamayan veri sorumluları için şimdi ne olacak?

Kişisel Veri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından alınan 01.10.2020 tarihli ve 2020/760 sayılı karar (“Karar”) uyarınca, VERBİS’e kayıt yükümlülüğü olmasına rağmen son tarih olan 30 Eylül 2020 tarihine kadar bu yükümlülüğünü yerine getirmemiş olan veri sorumlularına Kurul tarafından bir yazı ile bu durum bildirilecek ve VERBİS kaydını tamamlamaları talep edilecektir.

  • Kurul tarafından VERBİS kaydı yapılması için yeni bir “son tarih” belirlenmiş midir?

Önceki seferlerden farklı olmak üzere, her veri sorumlusu için geçerli olacak ve Kurul tarafından belirlenen bir ertelenmiş “son tarih” bu sefer bulunmamaktadır. Kurul tarafından VERBİS yükümlülüğünün yerine getirilmesi için yapılacak bildirim içerisinde, veri sorumlularına VERBİS kaydı yaptırması için verilen bir “son süre” yer alacaktır.

  • Kurul veri sorumlularına hangi kanal üzerinden bildirim yapabilir?

Bu konuda Karar’da detaylı bir bilgi yer almamaktadır. Fakat Kurul ilgili bildirimi veri sorumlularına posta yoluyla yahut KEP adresleri üzerinden yapabilir. Bu sebeple şirketlerin KEP adreslerini sıklıkla kontrol ederek, kendilerine herhangi bir bildirim ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.

  • Bildirim kendilerine ulaşıncaya dek, VERBİS yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumluları VERBİS bildirimi yapmaya başlayabilir mi veya başlamış oldukları bildirim kaydına devam edebilirler mi?

VERBİS kayıt işlemleri hala devam etmektedir, bu sebeple VERBİS yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumluları halihazırda VERBİS kaydı ve bildirimi yapmaya devam edebilirler veya başlamış oldukları bildirimi tamamlayabilirler.

Paylaş: