Kurul Kararı ile VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü 30.09.2020 Tarihine Kadar Ertelendi!
Yazan: Oktay Şener | 25 Haziran 2020

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun güncel kararına göre Veri Sorumluları Sicili (VERBİS) kayıt yükümlülüğünün son günü 3 ay daha uzatılarak, ertelenmiş tarih olan 30.06.2020’den, yeni tarih 30.09.2020’ye ertelendi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 23 Haziran 2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun VERBİS’e tabi diğer kişiler için aldığı karara göre sürelerin uzatıldığı tarihler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

DİĞER KİŞİLER

TARİH

Yıllık çalışan sayısı 50’den az veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli veri işleme olan gerçek ve tüzel kişiler

31.03.2021

Kamu Kurum ve Kuruluşları

31.03.2021

Söz konusu karar Kurum’un kendi internet sayfasında duyurulmuş olup henüz Resmi Gazete’de yayımlanmamıştır. Her ne kadar süre uzatılmış olsa da veri sorumluları rahat bir nefes almak yerine, bu süreci fırsata çevirerek uyum sürecine daha detaylı hazırlanabileceklerini unutmamalı ve bir an evvel Kanun’a uyumlu hale gelmelidirler.

Paylaş: