Verbis’e Kayıt Yükümlülüğü 30.06.2020 Tarihine Kadar Ertelendi!
Yazan: Oktay Şener | 27 Aralık 2019

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun çok güncel kararına göre Veri Sorumluları Sicili (VERBİS) kayıt yükümlülüğünün son günü, altı ay daha uzatılarak ertelenmiş tarih olan 31.12.2019’dan, yeni tarih 30.06.2020’ye ertelendi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 27 Aralık 2019 tarihli ve 2019/387 sayılı Kararı ile yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.06.2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun VERBİS’e tabi diğer kişiler için aldığı karara göre surelerin uzatıldığı tarihler asagidaki tabloda gosterilmektedir:
 

DİĞER KİŞİLER TARİH
Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli veri işleme olan gerçek ve tüzel kişiler 30.09.2020
Kamu Kurum ve Kuruluşları 31.12.2020


Söz konusu karar Kurum’un kendi internet sayfasında duyurulmuş olup henüz Resmi Gazete’de yayımlanmamıştır.

Her ne kadar süre uzatılmış olsa da veri sorumluları rahat bir nefes almak yerine, bu süreci fırsata çevirerek uyum sürecine daha detaylı hazırlanabileceklerini unutmamalı ve bir an evvel Kanun’a uyumlu hale gelmelidirler.

Saygılarımızla,
Aksan Hukuk Bürosu

Paylaş: