Selin Ceceloğlu

Avukat

Eğitim

Özyeğin Üniversitesi – Hukuk Fakültesi

Galatasaray Üniversitesi – MBA

Üyelikler

İstanbul Barosu

Yabancı Diller

İngilizce

Çalışma Alanları

– Aile Anayasaları
– Dava ve Uyuşmazlık Çözümü
– Şirketler Hukuku
– Tüketici Hukuku

incele