Muhammet Aksan

Kurucu Ortak

Eğitim

İstanbul  Üniversitesi – Hukuk Fakültesi

Üyelikler

İstanbul Barosu
DEİK

Yabancı Diller

İngilizce

Çalışma Alanları

– Dava ve Uyuşmazlık Çözümü
– Fikri Mülkiyet Hukuku
– Gayrimenkul Hukuku
– İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
– Sürdürülebilirlik
– Uluslararası Yatırımlar
– Yabancılar Hukuku

incele