Ortaklar

Oktay Şener Yönetici Ortak

Oktay Şener, İstanbul Üniversitesi’nde lisans eğitimini gördü. Stajyer olarak hukuk alanında çalışmalarına başlayan Şener, daha sonra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Hukuk İşleri Dairesi’nde Yurtdışı Dava ve Takip Grubu’nda avukat ve grup başkanı olarak çalıştı.

Burada Bankacılık Hukuku, uluslararası nitelik taşıyan davalar ve tahkim üzerine yoğunlaştı. TMSF tarafından gerçekleştirilen 2. Alacak Satış Projesinde aldığı aktif görevin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu ICSID tahkim davaları dahil olmak üzere bir çok yabancı takip ve davanın koordinasyonunu yürüttü.

Ekim 2011’de Aksan Hukuk bünyesine katılan Şener, Due Diligence projelerine ek olarak Özelleştirme, Enerji Hukuku ile yabancılık unsuru taşıyan dava ve işlemlerde ortak avukat olarak  görev almaktadır.