Ortaklar

Alper Onar Ortak

Alper Onar, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimini gördü. Yüksek lisansını Queen Mary University of London'da LL.M Banka ve Finans Hukuku üzerine tamamladı. Onar, PwC’de Finans Hukuku’ndan sorumlu Direktör olarak 5 yıl, Sermaye Piyasası Kurulu’nda Kıdemli Uzman Hukukçu olarak 9 yıl ve köklü bir hukuk bürosunda avukat olarak 2 yıl çalıştı.

Daha önceki görevinde Finans Hukuku ekibini yöneten Onar, yerli ve yabancı finans kuruluşlarına, halka açılmak isteyen ve halka açık olan şirketlere başta sermaye piyasası hukuku olmak üzere, bankacılık, sözleşmeler, ticaret hukuku ve ödeme hizmetleri alanlarında hukuki danışmanlık hizmeti vermiştir.

SPK’daki görevi süresince; Kurul’un çeşitli dairelerine halka arzlar ve borçlanma araçlarının ihraçları özelinde sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat konusunda hukuki görüşler vermiş, bilgi suistimali, piyasa dolandırıcılığı ve izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin davaların başvuru ve takip süreçlerini yürütmüş ve Kurul’u tüm diğer idari ve adli davalarda temsil etmiştir. Sermaye piyasası mevzuatının hazırlanmasında aktif olarak görev alan Onar, çeşitli tebliğ ve ikincil düzenleme taslaklarını hazırlamış ve ilgili çalışma gruplarında yer almıştır.

Ortak Avukat olarak 16 yıllık tecrübesiyle yerli ve yabancı halka açılmak isteyen ve halka açık şirketler ile banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, girişim sermayesi yatırım fonları, yatırım ortaklıkları gibi finansal kuruluşlara sermaye piyasası ve bankacılık düzenlemeleri başta olmak üzere hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.