Aksan Akademi 2019 eğitimlerine, Prof. Dr. Aydın Gülan'nın "Hukukun Zararlarından Nasıl Korunulur" konulu sunumu ile devam edildi.
Yazan: Aksan Hukuk Bürosu | 11 Nisan 2019

Hukuk eğitimini alan kişide, formasyonun yarattığı değişimden ötürü, avukatlık, hakimlik, savcılık ve öğretim alanlarında  mesleği icra ederken, kişinin ne tip yangılgılara ve zararlara uğrayabileceğinin anlatıldığı eğitimde, bu zararlara karşı neler yapılabileceğinine dair önerilerin de bulunduğu çalışmasını değerli hocamız, Prof. Dr. Aydın Gülan Aksan Akademi öğrencilerine aktardı. 

 

PROF. DR. Aydın GÜLAN

İstanbul Üsküdar doğumludur. Üsküdar Paşakapısı İlkokulunda okudu. Orta ve lise eğitimini 1973 – 1981 yılları arasında Galatasaray Lisesinde tamamladı. 1981 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1985 yılında mezun oldu ve aynı yıl “İdare Hukuku Anabilim Dalı”na araştırma görevlisi olarak girdi. 1987 yılında “Kamu Hizmeti ve Görülüş Usulleri” başlıklı tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nezdinde doktora eğitimine başladı. 1989 -1990 yılları arasında Fransa’da Bourgogne Üniversitesi’nde doktora araştırmalarında bulundu. 1995 yılında, daha sonra kitap olarak basılan “Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim” başlıklı tezi ile Doktor unvanını aldı. 1996 yılında yardımcı doçent kadrosuna atanmıştır. 2000 yılında “Türk İmar Hukukunda ‘Hamur Kuralı’ Uygulaması (3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi Uygulamasına İlişkin Teorik Bir Yaklaşım)” tezi ile Doçent oldu. 2008 yılında ise Profesör ünvanını almıştır. 

Prof. Dr. Aydın Gülan hakkında daha fazla bilgi için: 
http://aves.istanbul.edu.tr/aydingulan/kimlik

Paylaş: