Blog & Haberler

Aradığınız kriterlere uygun sonuç bulunamadı.

Yazan: Gülçin Doğan | 21 Aralık 2022
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 39. maddesi ile 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme
Yazan: Gülçin Doğan | 22 Kasım 2022
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 473, 474 ve 475. maddelerinde anonim şirketlerin sermaye azaltımı yapabileceği ve sermaye azaltımının ne şekilde yapılacağı düzenleme altına alınmıştır. Ancak sermaye azaltımına ilişkin vergi mevzuatında bu güne kadar herhangi...
Yazan: Gülçin Doğan | 20 Aralık 2021
Mükellef adına resen tarh edilen vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi ile kesilen özel usulsüzlük cezasının terkini talebiyle açılan bir davada Mahkeme, Anayasa Mahkemesinden 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 28/11/2017 tarihli...